ขอบพระคุณผู้สนับสนุน
  หน้าแรก  :  การติดต่อครูเบิร์ด  :  ป.4/1  :  ป.4/2  :  ป.4/3  :  ป.4/4  :  ป.5/1  :  ป.5/2
หมวด: บทความด้านไอทีที่น่าสนใจ
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5
03-07-2013 Views: 865
ยุคที่ 5 
           เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จากยุคที่ 4 เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ สามารถคิด มองเห็น ฟัง และพูดคุยได้ โครงสร้างคอมพิวเตอร์จะแตกต่างไปจากเดิม การประมวลผลข้อมูลเป็นแบบขนาน (Parallel) แทนแบบอนุกรม (Serially) การสร้างระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ คือหนึ่งในเป้าหมายหลักทางด้านวิทยาการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) สิ่งที่ปรากฏในยุคนี้คือ optical computer ใช้ photonic หรือ optoelectronic เป็นวงจรมากกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ปฏิบัติการด้วยความเร็วใกล้กับความไวแสง ในอนาคตจะมีขนาดเล็กมาก เร็ว และ biocomputer มีอำนาจมากขึ้น จะเติบโตจากองค์ประกอบสำคัญคือการใช้เซลจากสิ่งมีชีวิตเป็นวงจร 
           ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใช้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ผู้ใช้สามารถสนทนากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยภาษามนุษย์ โปรแกรมสำเร็จรูปจะทำงานร่วมกันเป็นโปรแกรมอเนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) ไปรษณีย์เสียง (voice mail) และ การประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (teleconferencing) 
           ระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูง จะรวมกับการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูล ภาพ และ เสียง รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง (Fiber optics technology) ในการให้บริการเครือข่ายดิจิตอล 
โรงงานปฏิบัติงานอัตโนมัติ ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์ (Robotics) เปลี่ยนไปจากโรงงานธรรมดา โรงงานอัตโนมัตินี้ เป็นผลมาจากการผลักดันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์ในการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตอื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
           ธุรกิจต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น ค้าส่ง ค้าปลีก คลังสินค้า และโรงงาน ผู้จัดการจะอาศัยระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากขึ้น ผู้ใช้จะพึ่งพาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการทำงานตามหน้าที่
ทุก ๆ วัน การใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่ทั่วไป เช่น ระบบการโอนเงินทางธนาคาร ระบบชำระค่าสินค้า ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในด้านวิศวกรรม เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศอัตโนมัติ ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการศึกษา Telecommuting เป็นระบบการสื่อสารเพื่อการทำงานภายในบ้าน และ ระบบ videotex สำหรับหาซื้อสินค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic shopping) การธนาคาร และบริการสารสนเทศถึงบ้าน จะมีความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น สังคมจะให้ความเชื่อถือ ความมั่นใจในคอมพิวเตอร์มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21


หมวด: บทความด้านไอทีที่น่าสนใจ
»YTD ดาวน์โหลดวิดิโอจาก youtube ง่ายนิดเดียว
18-06-2014
»เรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
18-06-2014
»ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
09-08-2013
»ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
09-08-2013
»ความหมายของคอมพิวเตอร์
09-08-2013
»การทำงานของคอมพิวเตอร์
09-08-2013
»คอมพิวเตอร์คืออะไร
09-08-2013
»เครื่องพิมพ์(Printer)
09-08-2013
»จอภาพ(Monitor)
09-08-2013
»ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
09-08-2013
»การสืบค้นข้อมูล
09-08-2013
»Browser(บราวเซอร์) คืออะไร
09-08-2013
»การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
09-08-2013
»ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
25-07-2013
»ลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์
08-07-2013
»คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5
03-07-2013
»คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
03-07-2013
»คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
03-07-2013
»คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
03-07-2013
»คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1
03-07-2013
»วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ (หน้า 2/2)
03-07-2013
»วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ (หน้า 1/2)
03-07-2013
»คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
03-07-2013
»ความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
03-07-2013
 
หน้าแรก  การติดต่อครูเบิร์ด  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.5/1  ป.5/2
Copyright©2015 krubird.com
Powered by SMEweb