ขอบพระคุณผู้สนับสนุน
  หน้าแรก  :  การติดต่อครูเบิร์ด  :  ป.4/1  :  ป.4/2  :  ป.4/3  :  ป.4/4  :  ป.5/1  :  ป.5/2
หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Powerpoint 2010
การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013 Views: 12226

การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010

        การแทรกไฟล์เสียง เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ในงานนำเสนอ ซึ่งมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer

          การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใส่ลงไปในงานนำเสนอ สามารถทำได้ดังนี้

          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

          2. คลิกเลือก เสียง (Audio> เสียงจากภาพตัดปะ (Clip Art Audio)

 


1

 

          3. คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ

          4. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพง

 

2


การแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010

 

          ในการใส่เสียงลงไปในแผ่นสไลด์นั้น เราสามารถนำเสียงที่จัดเก็บอยู่ในรูปของ MP3 มาใส่ลงไปได้ด้วยขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

วิธีการแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์

          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

          2. คลิกเลือก เสียง (Audio> เสียงจากแฟ้ม (Audio From File)

 

1

 

          3. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เพลง

          4. เลือกเพลงที่ต้องการ

          5. คลิกปุ่ม แทรก (Insert)

 

2

 

          6. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพง

 

3
หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Powerpoint 2010
»การเน้นและการยกเลิกการเน้นข้อความบนสไลด์ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การเริ่มต้นแสดงงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การบันทึกไฟล์ให้เปิดได้กับเครื่องที่ไม่มี PowerPoint
24-07-2013
»การสร้าง Action Button ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การตั้งค่าเวลาการแสดงสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การเรียงลำดับและการยกเลิกเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การใส่เสียงในการแสดงเอฟเฟ็กต์ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การกำหนดเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปและการใส่เอฟเฟ็กลูกเล่นกับข้อความใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การกำหนดระดับเสียงที่ใส่ลงไปในสไลด์ การบันทึกและการลบเสียง ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การใส่สไตล์ให้กับแผนผังใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การสร้างและการเปลี่ยนสีแผนผัง ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การแทรกตารางข้อมูลและปรับแต่งสีสันให้กับตารางใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับเปลี่ยนสีและการใส่เอฟเฟ็กต์ให้รูปวาดใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การแทรกรูปวาดลงในสไลด์ของ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การจัดทิศทางการวางภาพใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การ Crop ภาพใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษให้กับภาพ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับสีภาพและการปรับภาพให้สว่างใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์ของ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การแทรกรูปภาพลงไปในตัวอักษร PowerPoint 2010
24-07-2013
»การกำหนดสไตล์ให้กับตัวอักษรใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»>การปรับแต่งและเพิ่มลูกเล่นให้กล่องข้อความใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การกำหนดชุดรูปแบบ Theme และการปรับเปลี่ยนสี Theme ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การลบแผ่นสไลด์ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การปรับย่อ-ขยายหน้าจอใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»การเพิ่มสไลด์ลงไปในงานนำเสนอ PowerPoint 2010
24-07-2013
»การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010
24-07-2013
»ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
24-07-2013
 
หน้าแรก  การติดต่อครูเบิร์ด  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.5/1  ป.5/2
Copyright©2015 krubird.com
Powered by SMEweb