ขอบพระคุณผู้สนับสนุน
  หน้าแรก  :  การติดต่อครูเบิร์ด  :  ป.4/1  :  ป.4/2  :  ป.4/3  :  ป.4/4  :  ป.5/1  :  ป.5/2
หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Excel 2010
ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010
25-07-2013 Views: 9123

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

          หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 นั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่หลายส่วนด้วยกัน ดังนี้

1

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม

          1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งาน

          2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย

          3. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บคำสั่งการทำงานในโปรแกรม เช่น New Open, Save และคำสั่ง Print เป็นต้น

          4. ปุ่มควบคุม = เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม

          5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานกับเอกสาร

          6. พื้นที่การทำงาน = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ขั้นภายในเอกสาร

          7. แถบสถานะ (Status Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ และจำนวนตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร

          8. Name Box = เป็นช่องที่ใช้แสดงชื่อเซล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น เช่น ถ้ามีการใช้งานข้อมูลในเซลล์ A1 รายชื่อเซลล์นี้ก็จะไปแสดงอยู่ในช่อง Name Box

          9. แถบสูตร (Formula Bar) = เป็นช่องที่ใช้แสดงการใช้งานสูตรการคำนวณต่าง ๆ

          10. เซลล์ (Cell) = เป็นช่องตารางที่ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่องเซลล์แต่ละช่องนั้นจะมีชื่อเรียกตามตำแหน่งแถว และคอลัมน์ที่แสดงตำแหน่งของเซลล์ เช่น เซลล์ B1 จะอยู่ใน คอลัมน์ B ในแถวที่ 1 เป็นต้น


          11. คอลัมน์ (Column) = เป็นช่องเซลล์ที่เรียงกันในแนวตั้งของแผ่นงาน (Worksheet)

          12. แถว (Row) = เป็นช่องเซลล์ที่เรียงกันในแนวนอนของแผ่นงาน

          13. Sheet Tab = เป็นแถบที่ใช้แสดงจำนวนแผ่นงานที่เปิดขึ้นมาใช้งานหมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Excel 2010
»การกำหนดสีให้พื้นเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การผสานเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การจัดวางข้อความภายในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่ใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดรูปแบบตัวเลขใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดแบบอักษรที่ต้องใช้งานอยู่ประจำใน Excel 2010
25-07-2013
»การยกเลิกการป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การล็อกเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การซ่อนแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การคัดลอกแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การย้ายตำแหน่งแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การลบแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเปลี่ยนสีแถบชื่อแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเปลี่ยนชื่อเวิร์คชีตใน Excel 2010
25-07-2013
»การเพิ่มแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเลือกแผ่นงานหลายแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การย้ายข้อมูลใน Excel 2010
25-07-2013
»การคัดลอกข้อมูลใน Excel 2010
25-07-2013
»>การปรับขนาดแถว และคอลัมน์ในแผ่นงานของ Excel 2010
25-07-2013
»การลบแถว และ คอลัมน์ ใน Excel 2010
25-07-2013
»การแทรกแถวและคอลัมน์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การลบข้อมูลภายในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»หลากหลายวิธีในการเลือกเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การพิมพ์ข้อมูลพร้อมกันหลายเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดแนวสมุดงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดขนาดหน้ากระดาษสมุดงาน ใน Excel 2010
25-07-2013
»แต่ละวิธีในการปิดโปรแกรม Excel 2010
25-07-2013
»การบันทึกสมุดงานเป็นไฟล์ 97-2003 ใน Excel 2010
25-07-2013
»การสร้างสมุดงาน ใน Excel 2010
25-07-2013
»ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010
25-07-2013
 
หน้าแรก  การติดต่อครูเบิร์ด  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.5/1  ป.5/2
Copyright©2015 krubird.com
Powered by SMEweb