ขอบพระคุณผู้สนับสนุน
  หน้าแรก  :  การติดต่อครูเบิร์ด  :  ป.4/1  :  ป.4/2  :  ป.4/3  :  ป.4/4  :  ป.5/1  :  ป.5/2
หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Excel 2010
การป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013 Views: 1405

การป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010

          เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ บนแผ่นงานได้ ซึ่งการป้องกันแผ่นงานนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

วิธีการป้องกันแผ่นงาน

          1. คลิกแท็บ ตรวจทาน (Review)

          2. คลิกเลือก ป้องกันแผ่นงาน (Protect Sheet)

 

1

 

          3. กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

          4. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

 

2

 

          5. ยืนยันรหัสผ่านที่ได้สร้างขึ้น

          6. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

 

3หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Excel 2010
»การกำหนดสีให้พื้นเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การผสานเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การจัดวางข้อความภายในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่ใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดรูปแบบตัวเลขใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดแบบอักษรที่ต้องใช้งานอยู่ประจำใน Excel 2010
25-07-2013
»การยกเลิกการป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การป้องกันแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การล็อกเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การซ่อนแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การคัดลอกแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การย้ายตำแหน่งแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การลบแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเปลี่ยนสีแถบชื่อแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเปลี่ยนชื่อเวิร์คชีตใน Excel 2010
25-07-2013
»การเพิ่มแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การเลือกแผ่นงานหลายแผ่นงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การย้ายข้อมูลใน Excel 2010
25-07-2013
»การคัดลอกข้อมูลใน Excel 2010
25-07-2013
»>การปรับขนาดแถว และคอลัมน์ในแผ่นงานของ Excel 2010
25-07-2013
»การลบแถว และ คอลัมน์ ใน Excel 2010
25-07-2013
»การแทรกแถวและคอลัมน์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การลบข้อมูลภายในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»หลากหลายวิธีในการเลือกเซลล์ของ Excel 2010
25-07-2013
»การพิมพ์ข้อมูลพร้อมกันหลายเซลล์ใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดแนวสมุดงานใน Excel 2010
25-07-2013
»การกำหนดขนาดหน้ากระดาษสมุดงาน ใน Excel 2010
25-07-2013
»แต่ละวิธีในการปิดโปรแกรม Excel 2010
25-07-2013
»การบันทึกสมุดงานเป็นไฟล์ 97-2003 ใน Excel 2010
25-07-2013
»การสร้างสมุดงาน ใน Excel 2010
25-07-2013
»ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010
25-07-2013
 
หน้าแรก  การติดต่อครูเบิร์ด  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.5/1  ป.5/2
Copyright©2015 krubird.com
Powered by SMEweb